جستجو

مرکز درمانی دکتر مهسا مجتهدی

آدرس: رشت، گلباغ نماز، ساختمان مارلیک، طبقه چهارم واحد 9
تلفن: 01333764791 - -
ساعت کاری:
تخفیف
کلیه خدمات بر اساس نرخ پایه
خدمات
پزشکان
نام و نام خانوادگی تخصص
مهسا مجتهدی جراح دندانپزشک