جستجو

آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم

این آزمایشگاه در راستای ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی، با دارا بودن جدیدترین سیستم های آزمایشگاهی و پرسنل متخصص و مجرب آمادهی خدمت به هم میهنان گرامی می باشد. 

آزمایشگاه دارای بخش های

1- پاتولوژی

2-سیتولوژی

3-ملکولی

4-بیوشیمی

5-سرولوژی

6-هماتولوژی

7-هورمون شناسی

8-الکتروفورز

9-تجزیه ادرار

10-انگل شناسی

11-میکروب شناسی

12-تستهای غربالگری می باشد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم رشت برای رفاه حال مراجعه کنندگان خود، آزمایشاتی که انجام آنها امکان پذیر نمی باشد را برطبق قرارداد همکاری با بهترین و معتبرترین آزمایشگاه های تهران پذیرش می نماید. همچنین در این آزمایشگاه انواع آزمایشات غربالگری دوران بارداری و ژنتیک پذیرش می شود.


آدرس: رشت، بلوار نماز، صد متر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل
تلفن: 01333115100 - - 01333132843
ساعت کاری: 24x7
تخفیف
15 درصد از سهم بیمار
پزشکان
نام و نام خانوادگی تخصص
هادی حاجی زاده فلاح بورد تخصصی پاتولوژی بالینی و تشریحی