جستجو

مرکز درمانی دکتر فرشته فکور

آدرس: رشت، گلسار، گلباغ نماز، ساختمان پزشکان جرجانی، بالای فروشگاه سناتور
تلفن: 01333731215 - -
ساعت کاری:
تخفیف
20 درصد از سهم بیمار
خدمات