جستجو

مرکز درمانی دکتر معصومه دادرس

آدرس: رشت، گلسار، بلوار نماز، روبروی درمانگاه صابرین، ساختمان هخامنش
تلفن: 01333123921 - -
ساعت کاری:
تخفیف
20 درصد از سهم بیمار
خدمات