جستجو

مرکز تصویربرداری تشخیص پزشکی

مامو گرافی/سونوگرافی/رادیو گرافی/دانسیتومتری/پانورکس


آدرس: رشت، خیابان امام خمینی (ره)، چهار راه میکاییل، جنب اداره برق، شماره 48
تلفن: 01333323000 - 01333336010 - 01333332210
ساعت کاری: صبح 8-13/5 بعدازظهر3-8 عصر پنج شنبه 8-12
تخفیف
10 درصد از سهم بیمار
خدمات
پزشکان
نام و نام خانوادگی تخصص
فاضل پور ماموگرافی، سونوگرافی، رادیوگرافی، دانسیتومتری، پانورکس
جعفریان