جستجو

عینک سازی شهر سبز

دارای گواهینامه تخصصی ازوزارت بهداشت و درمان


آدرس: رشت_سبزه میدان-_نبش خیابان اعلم الهدی_طبقه دوم
تلفن: 01333224149 - -
ساعت کاری: صبح ها 9_12/30 عصرها 5الی9 شب
تخفیف
12درصد از سهم بیمار
خدمات